Јулијана Мијалковић ::шк.2007/2008. (биографија)
(средња школа)

Радан Јовановић::шк.2008/2009. (биографија)
(средња школа)

Милош Браловић::шк.2009/2010. (биографија)
(средња школа)

Јована Лађевић ::шк.2010/2011. (биографија)
(средња школа)

Мина Опсеница ::шк.2012/2013. (биографија)
(средња школа)

Стефан Петровић ::шк.2012/2013. (биографија)
(основна школа)