Нена Лековић, проф.
соба 9

понедељак    20.04.2015.    у 19:00
понедељак    27.04.2015.    у 19:00
понедељак    04.05.2015.    у 19:00
понедељак    18.05.2015.    у 19:00
понедељак    25.05.2015.    у 19:00


Ана Зечевић, проф.
соба 4

четвртак    23.04.2015.    у 18:20
четвртак    30.04.2015.    у 18:20
четвртак    07.05.2015.    у 18:20
четвртак    21.05.2015.    у 18:20
четвртак    28.05.2015.    у 16:40


Вера Араницки, проф.
соба 11

субота    25.04.2015.    у 13:00
субота    09.05.2015.    у 13:00
субота    16.05.2015.    у 13:00
субота    23.05.2015.    у 12:15
субота    30.05.2015.    у 12:15