1. Оквирне старосне границе

припремни разред: од 6 до 8 година

виолина, виола, виолончело, клавир и гитара: од 7 до 9 година

дувачки инструменти: од 9 до 11година

соло певање: од 14 до 20 година

удараљке : до 11 година

контрабас: до 13 година

 

  1. . Провера способности

     - први рок: субота 23.05.2015. године за:

- припремни разред

- дувачке инструменте

- гудачке инструменте

- соло певање

- удараљке

- рану музику

   Пријем пријава: од 11.05. - 16. 05. 2015.(од 9:00 до 18:00)

    - други рок: субота 30.05.2015. године за:

- припремни разред

- дувачке инструменте

- гудачке инструменте

- удараљке

- рану музику

            Пријем пријава: од 18. 05. – 23.05.2015. (од 9:00 до 18:00)

            - трећи рок: субота 13.06.2015. године за:

- клавир

- гитару

- дувачке инструменте

- гудачке инструменте

- удараљке

- рану музику

- соло певање

               Пријем пријава: од 01. 06. - 06.06.2015. (од 9:00 до 18:00)

Пријемни испит у овом року одржаће се уколико буде слободних места након пријемних испита у прва два рока.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОМШ НА ОДСЕКУ ЗА РАНУ МУЗИКУ

ЧЕМБАЛО

Ученици 5. и 6. разреда клавира

ЛАУТA

Ученици 5. и 6. разреда гитаре

ХАРФA

Ученици 3. и 4. разреда четворогодишњег и 5. и 6. разреда шестогодишњег основног музичког образовања свих инструмената

ВИЕЛA

Ученици 5. и 6. разреда виолине и виоле

ВИОЛА да ГАМБA

Ученици 5. и 6. разреда виолончела

РЕНЕСАНСНО ПЕВАЊЕ

Ученици 2. разреда соло певања , као и ученици завршног разреда двогодишњег,четворогодишњег или шестогодишњег образовања свих инструмената

БЛОК ФЛАУТA

Ученици 6. разреда флауте

 

  1. пријављивање је потребно:

-   пријава коју можете преузети овде

-   уплатница:

-   износ: 500,00 дин.

-   сврха уплате: трошкови полагања пријемног испита

-   прималац: Музичка школа «Јосип Славенски», Београд, Радослава Грујића 2 а

-   жиро рачун: 840-3235760-26

           

Сатница полагања пријемних испита биће објављена на сајту школе, као и на огласној табли у холу школе.

Све додатне информације можете добити у секретаријату на телефон 2455-953.