Наставља се дугогодишња сарадња дувачких одсека наше школе и мш "Даворин Јенко" на обострано задовољство.
Могли бисмо  да кажемо да је то својеврсно преслушавање ученика који се припремају за Републичко такмичење. Раскошност концерта се огледа и у броју разноврсних инструмената: флаута, фагот, обоа, труба, хорна, тромбон, саксофон...
13.2.2015. године, у 17:00, сала школе


Добродошли!