НАПОМЕНА:
УПИС УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОБАВИЋЕ СЕ ОД
28.маја до 30. маја 2019. ГОД.
ОД 09:00-13:00 У СЕКРЕТАРИЈАТУ (СОБА БР.7)

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:
- Пријава за упис која се добија на пулту школе
- Фотокопија извода из матичне књиге рођених
- Добровољна уплата на жиро рачун школе у износу од 4.000.-динара за Ђачки фонд, по полугодишту – уплатница се добија на пулту школеПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ – 2.рок

1. Петра Стајић - флаута
2. Сергеј Георгијев - кларинет

ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ – 2.рок

1. Вишња Весковић – виолончело
2. Марта Петровић – виолина ( препорука за ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД)
3. Јована Маљковић – виолина
4. Зоран Радосављевић – виолина
5. Реља Челановић – виолина
6. Павле Богосављевић – виолина ( препорука за ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД)
7. Неда Шишић – виолина
8. Уна Чађевић – контрабас
9. Вук Томић – контрабас
10. Борјан Васиљевић – контрабас
11. Павле Малишић - контрабас
12. Ивона Јовичић - виолина


ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД – 2.рок

1. Ивона Милановић
2. Сташа Бастић
3. Страхиња Ђуриђ
4. Александар Ђирковић
5. Павле Раичевић
6. Сретен Јањушевић
7. Мелита Богојевић
8. Огњен Грчић
9. Дуња Недељковић
10. Нађа Недељковић
11. Марта Петровић
12. Виктор Челаковић

ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
РАНА МУЗИКА – 2.рок

1. Софија Церовић - харфа


ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ – 2.рок
25.05.201. у 10:00 соба бр. 9

Распоред полагања:
1. Петра Стајић – флаута
2. Сергеј Георгијев - кларинет


ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ – 2.рок
25.05.201. у 10:00 соба бр. 16

Распоред полагања:
1. Вишња Весковић – виолончело
2. Марта Петровић – виолина
3. Јована Миљковић – виолина
4. Зоран Радосављевић – виолина
5. Реља Челаковић – виолина
6. Павле Богосављевић – виолина
7. Неда Шишић – виолина
8. Уна Чађевић – контрабас
9. Вук Томић – контрабас
10. Борјан Васиљевић – контрабас
11. Павле Малишић - контрабас

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД – 2.рок
25.05.201. у 10:00 соба бр. 4

Распоред полагања:
1. Ивона Милановић
2. Сташа Бастић
3. Страхиња Ђуриђ
4. Александар Ђирковић
5. Павле Раичевић
6. Сретен Јањушевић
7. Мелита Богојевић
8. Огњен Грчић

РАНА МУЗИКА – 2.рок
25.05.201. у 10:00 соба бр. 12

Распоред полагања:
1. Софија Церовић - харфа


ИНФО ЛИСТ ЗА ПРИЈЕМ У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

 

1. Оквирне старосне границе

припремни разред: од 6 до 7 година

виолина, виола, виолончело, клавир, флаута и гитара: 9 година и млађи

дувачки инструменти:  11 година и млађи

соло певање, женски гласови 13 година и старији, мушки гласови 16 година и старији

удараљке : 11година и млађи

контрабас: 11година и млађи

2. Провера способности

 други рок:  субота 25.05.2019. године за:

- припремни разред

- дувачке инструменте  (флаута, хорна и труба)

- гудачке инструменте

- рану музику

              Пријем пријава: од 15. 05. – 22.05.2019. (од 9:00 до 18:00)

 трећи рок : субота 8.06.2019.године за:

- клавир

- гитара

- соло певање

- гудачке инструменте (у зависности од слободних места)

- дувачке инструменте  (у зависности од слободних места)

- рану музику

- припремни разред

              Пријем пријава: од  29. 05. – 05.06.2019. (од 9:00 до 18:00)

Образац пријаве  је ОВДЕ. Скенирану пријаву и уплатницу можете послати мејлом на sekretarijatjsbg@gmail.com

 

ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ ВРШИ УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ,

НА СЛЕДЕЋЕ ИНСТРУМЕНТЕ:

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

ЧЕМБАЛО и ОРГУЉЕ

Ученици последња два разреда одсека за класичну музику основне музичке школе

ЛАУТА

Ученици последња два разреда одсека за класичну музику основне музичке школе

ХАРФА

Ученици последња два разреда одсека за класичну музику основне музичке школе

ВИЕЛА

Ученици последња два разреда одсека за класичну музику основне музичке школе

ВИОЛА да ГАМБА

Ученици последња два разреда одсека за класичну музику основне музичке школе

РЕНЕСАНСНО ПЕВАЊЕ

Ученици завршног  разреда одсека за класичну музику основне музичке школе

БЛОК ФЛАУТА

Ученици завршног разреда одсека за класичну музику основне музичке школе

 

За пријављивање је потребно:

  • пријава коју можете преузети ОВДЕ
  • уплатница: 

- износ: 500,00 дин.

- сврха уплате: трошкови полагања пријемног испита

- прималац: Музичка школа „Јосип Славенски“, Београд, Радослава Грујића 2а

- жиро рачун: 840-1020666-32

Сатница полагања пријемних испита биће објављена на сајту школе, као и на огласној табли у холу школе, дан раније. Све додатне информације можете добити у секретаријату на тел: 011/2455-953 или погледати на сајту школе www.slavenski.edu.rs