Коначни резултати са шифрама

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИП СЛАВЕНСКИ" школске 2019/20 године

Кључ за решење теста из теорије музике са пријемног испита за СМШ и допуна кључа за задатак бр. 9


Важно обавештење за родитеље и ученике који полажу пријемни испит за упис у први разред средње школе

 Подсећамо ученике на следеће:

-Ученик на испит мора доћи са овереном ђачком књижицом основне или основне музичке школе (са залепљеном фотографијом, преко које је стављен печат школе ),

-Неопходно је да ученици буду у школи на дан полагања најмање сат времена пре заказаног термина испита

-Ученик на писменом делу испита може да има само: обичну и хемијску оловку (плава), гумицу, ђачку књижицу и флашицу са водом.

-Школа ће обезбедити просторију за остављање осталих ствари, као и учионице за усвиравање и упевавање.

-Ученици који полажу пријемни испит на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за теоретски одсек (31. 05.  диктат и тест из теорије музике, 2.06. усмени испит из солфеђа) а добијају бодове за сваки одсек понаособ.

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА који полажу пријемни испит за упис у средњу музичку школу

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА који полажу пријемни испит за упис у средњу музичку школу ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СМШ вокално - инструментални одсек
субота 01.06.2019.

СОБЕ ЗА УСВИРАВАЊЕ

- ДУВАЧИ : 1, 2, 3, 4 од 9:00
- ГУДАЧИ : 16, 18, 19 од 9:00
- КЛАВИР : 30, 31, 32, 34 од 9:00
- СОЛО ПЕВАЊЕ : 9, 10, 11 од 13:00
- РАНА МУЗИКА : 15 од 11:00

ПРИЈЕМНИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2019/2020. годину


ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

27.05.2019.

10,00

Виола:  учионица бр. 30

Комисија Ивана Топаловић, Јелена Поповић и Јован Поповић

 

Клавир: учионица бр. 20

Комисија: Драгана Павловић, Маја Вуковић, Јасмина Чолић

 

Удараљке: учионица бр. 12

Комисија: Миона Топаловић, Предраг Стефановић, Јасна Петровић

 

28.05.2019.

10,00

Солфеђо

Комисија: Ана Зечевић, Вера Араницки, Нена Лековић


Календар за пријемни испит за средњу школу

ПРИЈАВА за полагање пријемног испита за 1. разред средње музичке школе школска 2019/20. год.