СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2018/2019. годину

КОНАЧНИ  РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИП СЛАВЕНСКИ" школске 2018/19 године

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИП СЛАВЕНСКИ" школске 2018/19 године

Kључ за решење теста из теорије музике са пријемног испита за СМШ

Важно обавештење за родитеље и ученике који полажу пријемни испит за упис у први разред средње школе

Подсећамо ученике на следеће:
-Ученик на испит мора доћи са овереном ђачком књижицом основне или основне музичке школе (са залепљеном фотографијом, преко које је стављен печат школе и уписаним идентификационим бројем ученика за ученике који завршавају осми разред основне школе),
-Неопходно је да ученици буду у школи на дан полагања најмање сат времена пре заказаног термина испита
-Ученик на писменом делу испита може да има само: обичну и хемијску оловку (плава), гумицу, ђачку књижицу и флашицу са водом.
-Школа ће обезбедити просторију за остављање осталих ствари, као и учионице за усвиравање и упевавање.
-Ученици који полажу пријемни испит на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за теоретски одсек (1. 06.  диктат и тест из теорије музике, 3.06. усмени испит из солфеђа) а добијају бодове за сваки одсек понаособ.

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА који полажу пријемни испит за упис у средњу музичку школу TEOРИЈА МУЗИКЕ

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА који полажу пријемни испит за упис у средњу музичку школу ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СМШ вокално – инструментални одсек субота 02.06.2018. СОБЕ ЗА УСВИРАВАЊЕ

КАЛЕНДАР ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПРИЈАВА за полагање пријемног испита за 1. разред средње музичке школе школска 2018/19. год.