НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, 16.5.2015. године, концерт поводом Дана школе
16. 05. 2015