ХВАЛА РОДИТЕЉУ КОЈИ НАМ ЈЕ СВОЈОМ ДОБРОВОЉНОМ ДОНАЦИЈОМ ОМОГУЋИО КРЕЧЕЊЕ УЧИОНИЦА БР. 9,10,11,22!
01. 09. 2014