Под називом наставничко-теоретски, овај одсек постоји од самог оснивања Средње музичке школе 1937. године. Први предавачи су били реномирани композитори, диригенти, музиколози и етномузиколози који су обележили музички живот у нашој средини, били познати и ван граница Југославије, а међу њима је био и сам Јосип Славенски.


Професори на овом одсеку били су Властимир Перичић, Мирјана Живковић, Берислав Поповић, Ана Олујић, Срђан Хофман, Биљана Радовановић, Гордана Каран, Драгана Јовановић и други који су наставили са педагошким радом на Факултету музичке уметности. Поред њих, за успех теоретског одсека заслужни су и професори који су скоро цео свој радни век провели у школи “Јосип Славенски”, Ламбра Димитријевић (хор, оркестар), Ружица Шуберт (музички облици), Бранислава Вранић и Бранка Хавлик (хармонија и контрапункт), Дубравка Кујачић (историја музике), Марија Савић, Душица Димитријевић, Мирјана Ћалић, Ана Богдановић (солфеђо) и други.


Са теоретског одсека су током свих ових година његовог постојања потекли многи познати музичари : Енрико Јосиф, Светислав Пашћан, Константин Бабић, Дејан Деспић, Радомир Петровић, Милан Михајловић, Ивана Стефановић, Ана Котевска, Весна Кршић, Александар Тошков, Слободан Раицки, Милоје Николић, Бојан Суђић…
У овом тренутку наставу теоретских предмета обављају следећи професори : Ана Зечевић, Невена Вујошевић, Сања Анђелковић, Марина Радић, Гордана Карајић, Невенка Лековић и Вера Араницки ( солфеђо ), Јована Стефановић И Невена Благојевић-Пешић ( хармонија ), Ивана Миљковић ( контрапункт ), Ана Карловић и Александра Хаџи-Ђорђевић ( историја музике и музички облици ) И Тијана Ковачевић ( хор, оркестар, дириговање ).