Одсек за камерну музику МШ „Јосип Славенски“ настаје седамдесетих година прошлог века. Први професор камерне музике, са пуним фондом часова, био је професор Ернест Крумес. Он је уједно био и први шеф одсека за камерну музику. Са њим на одсеку ради и професорка Горица Димитријевић, која је била уметнички руководилац Барокног гудачког ансамбла. Истовремено на другим одсецима настају различити камерни састави. Један од њих је, Консорт флаута „Јаков Срејовић“, чији је уметнички руководилац био проф. Љубомир Димитријевић.

Дугачак је списак професора индивидуалне наставе, захваљујући којима је камерна музика постојала, живела и развијала се од самог оснивања школе. Мирјана Ристић, Милан Николић, затим диригент и један од директора школе Ђура Јакшић, који је дао посебан замах камерном музицирњу. Ту су и Иван и Злата Попарић, Владимир Марковић, Љубомир Полојац.... У последњих дестак година сјајне успехе са својим камерним саставима су постигли професори Предраг Стефановић, Маја Вуковић, Анђелка Новаковић, Миомир Симоновић, Дарко Карајић, Љубица Милосављевић...

На одсеку су у краћем или дужем периоду радили следећи професори: Трипо Симонути, Миодраг Стајић, Мирослава Младеновић, Катарина Радовановић, Маја Јовић, Бранка Ивановић....

Данас на одсеку за камерну музику раде професори: Ирена Симонути, Наталија Делевић, Радмила Динић, Јасна Петровић и Мирољуб Аранђеловић. До ове школске године, на одсеку је био ангажован и професор ФМУ Ладислав Мезеи. Одсек у овом саставу последњих година постиже сјајан успех, те је по броју освојенних награда на Републичким такмичењима први и најбољи одсек у Србији.