Прва музичка школа која у Београду отвара класу класичне гитаре, 1971. године је школа Славенски. Оснивач овог одсека и његов дугогодишњи професор била је Надежда Кондић. Својим радом створила је темељ за даљи развој гитарске педагогије, јер целокупно данашње школовање на овом инструменту у Србији почива на њеним ђацима.


У њеној класи дипломирало је преко шездесет ученика, од којих су многи наставили да се школују широм света. То су, између осталих, Душан Богдановић, Слободан Вијисић, Урош Дојчиновић, Татјана Кукоч, Вера Огризовић, Срђан Тошић, Александар Хаџи-Ђорђевић, Светислав Маџаревић, Ненад Кондић, Дарко Карајић…
Била је предавач на интернационалним курсевима гитаре у Грожњану и Волосу.
У школи последњих двадесет пет година ради низ гитариста средње и млађе генерације, који су се у домену педагогије и извођаштва доказали као достојни наследници ”родоначелника” професора Надежде Кондић. Наведимо њихова имена: Бера Огризовић, Татјана Кукоч, Срђан Тошић, Александар Хаџи-Ђорђевић, Дарко Карајић, Бошко Радојковић, Маја Радованлија, а међу њима су и садашњи професори: Урош Дојчиновић, Ненад Кондић, Огњен Грчак, Далибор Наумовић, Слободан Миливојевић и Дејан Бркић.

По броју освојених награда на Републичким такмичењима овај одсек се налази на првом месту у Србији.