Школа је наставила са радом по првом моделу организације наставе.

Одлука тима за праћење и координацију спровођења превентивних мера.